Odmowa wypłaty odszkodowania wzór

Odmowa wypłaty odszkodowania

Dlaczego ma to miejsce?

Ubezpieczyciele stosują różne działania aby uniknąć wypłaty odszkodowania lub zmniejszyć jego wysokość. To nic dziwnego, skoro co roku na wypłaty odszkodowań przeznacza się kilka miliardów złotych.

Należy mieć na uwadzę, że poszkodowany kieruje się do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które wybrał sprawca zdarzenia i nie zawsze będzie to ta sama firma, w której polisę ma również poszkodowany.

Odwołanie od decyzji

Decyzja wydana przez ubezpieczyciela nie jest wyrokiem i nie zamyka dalszej drogi do zaprezentowania swoich racji oraz odwołania się od tej decyzji.

Poszkodowany ma prawo odwołać się od wydanej decyzji ubezpieczyciela w terminie nawet 3 lat, od dnia jej wydania. Może więc spokojnie przygotować niezbędne dokumenty i złożyć stosowne pismo.

Wypłata odszkodowania – Kilka ważnych informacji

Kiedy odszkodowania nie będzie?

Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania jeżeli szkoda nie miała miejsca lub nie została należycie udokumentowana. Jest również oczywiste, że wypłata nie nastąpi jeżeli składki nie zostały opłacone. Ubezpieczyciel ma również prawo do wstrzymania wypłaty odszkodowania, jeżeli podał nieprawdziwe dane w formularzu lub nie wyjawił istotnych informacji.

Brak sprawcy zdarzenia

Jeżeli sprawca zdarzenia zwyczajnie ulotnił się z miejsca wypadku (i należy podkreślić tu słowo wypadek), wtedy poszkodowany może zwrócić się o wypłatę odszkodowania do UFG. W tym celu musi zgłosić się do dowolnego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Należy zapamiętać, że UFG wypłaci odszkodowanie tylko wtedy, gdy doszło do rozstroju zdrowia, trwającego dłużej niż 14 dni.

Sprawca nie ma OC

Może zdarzyć się, że sprawca zdarzenia nie posiada ważnej polisy OC (celowo nie ubezpieczył pojazdu lub zwlekał z zapłatą składki). Wtedy musisz spisać oświadczenie, w którym zapiszesz tę informację. Następnie dokonujesz zgłoszenia zdarzenia do dowolnej firmy, która oferuje ubezpieczenia komunikacyjne. Ta przekaże sprawę do UFG, które zajmie się wypłatą odszkodowania.

Sprawca pod wpływem alkoholu

Zdarzenie drogowe, spowodowane przez nietrzeźwego kierującego, budzi w społeczeństwie szczególną odrazę. Jak wygląda dochodzenie odszkodowania w takim przypadku? Dla poszkodowanego nie będzie tu różnicy, musi zgłosić się do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia, który wypłaci odszkodowanie. Sprawca jedna będzie musiał zwrócić wszystkie koszty poniesione przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Czym jest regres ubezpieczeniowy?

W szczególnych przypadkach Towarzystwo Ubezpieczeniowe wystąpi do sprawcy zdarzenia o zwrot wszystkich kosztów, związanych z wypłatą odszkodowania. Stanie się tak w kilku przypadkach: jeżeli sprawca zdarzenia był nietrzeźwy lub pod wpływem narkotyków, sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, kolizję lub wypadek sprawca spowodował skradzionym pojazdem bądź nie miał odpowiednich uprawnień.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Jeżeli wiesz, ze ubezpieczyciel odmawiając wypłaty odszkodowania, postąpił niezgodnie z prawem – masz prawo napisać stosowne odwołanie. Towarzystwo Ubezpieczeniowe po otrzymaniu takiego pisma będzie miał 30 dni na jego rozpatrzenie i przesłanie informacji zwrotnej – decyzji o przyznaniu lub ponownej odmowie wypłaty odszkodowania. W drugim przypadku najlepiej skierować sprawę do kancelarii lub na drogę sądową.

Niewystarczające odszkodowanie

Ubezpieczyciele dość często unikają wypłaty należnego odszkodowania, stosując różne metody. Najczęściej ma to miejsce podczas sporządzania kosztorysu, w którym łatwo zaoszczędzić na kilka sposobów.

Najczęśćiej pojawiają się problemy z częściami do uszkodzonego pojazdu. Ubezpieczyciel coraz częściej stosuje w kosztorysie częście nieoryginalne, które są tańsze, ale jednocześnie gorszej jakości. Należy mieć na uwadze fakt, że jeśli w pojeździe w chwili zdarzenia były zamontowane części oryginalne – to również takie muszą zostać zamontowane. Inną składową jest wartość roboczogodziny, która przedstawiona w kosztorysie jest niekiedy 2- lub nawet 3-krotnie niższa, niż realna stawka w lokalnym warsztacie. Następną rzeczą jest urealnienie czyli tzw. potrącenie amortyzacyjne, które niekiedy nie powinno mieć miejsca lub zostaje nałożone na wszystkie wymieniane podzespoły.

Dopłata do odszkodowania

W Internecie można znaleźć firmy, które zajmują się odkupem szkód komunikacyjnych. Dzięki temu poszkodowani kierowcy mogą liczyć na szybką dopłatę do odszkodowania. A więc jak to działa?

Bardzo często zdarza się, że kosztorys naprawy pojazdu jest zaniżony. Dotyczy to nawet 90% wszystkich prowadzonych spraw przez ubezpieczalnie. Odszkodowanie zaproponowane przez ubezpieczyciela nie wystarcza na pokrycie wszystkich kosztów naprawy samochodu. Z pomocą przychodza specjalne firmy odszkodowawcze, które oferują możliwość sprzedaży szkody. Po dokonaniu wstępnej analizy i obliczenia kwoty zaniżenia, poszkodowanemu proponuje się konkretną kwotę dopłaty. Szkoda natomiast staje się własnością firmy odszkodowawczej, która następnie wnioskuje o wypłatę dodatkowych pieniędzy od towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy zdarzenia. Dzięki temu rozwiązaniu, zyskuje zarówno poszkodowany kierowca jak i firma odszkodowawcza, która pobiera wcześniej ustaloną prowizję. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie aby dokonać analizy kosztorysu osobiście. Niestety, wymaga to sporej wiedzy w temacie rzeczoznawstwa samochodowego oraz niemałego doświadczenia. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem jest współpraca z firmą odszkodowawczą.

Odmowa wypłaty odszkodowania – kto może pomóc?

Poszkodowani mogą szukać wsparcia prawnego na wiele sposoób. Do ich dyspozycji są zarówno państwowe instytucje, które nie pobierają opłat za porady prawne oraz wyspecjalizowane kancelarie odszkodowawcze, działające bardzo szybko i sprawnie, lecz za usługi których trzeba zapłacić.

Można powiedzieć, że osoby poszkodowane mają dwa wyjścia, jeżeli spotka ich odmowa wypłaty odszkodowania. Mogą prowadzić spór z ubezpieczycielem na własną rękę, albo zlecić sprawę kancelarii odszkodowawczej. Jest też rozwiązanie pośrednie, czyli pomoc Rzecznika Finansowego, który pomoże skompletować wszystkie dokumenty i wyrazić bezstronną opinię co do kontekstu prowadzonej sprawy. Jakie są plusy i minusy wszystkich rozwiązań? W pierwszym przypadku, a więc załatwiania wszystkiego osobiście, trzeba się liczyć z ogromną ilością zmarnowanego, wolnego czasu. Ponadto konieczna będzie podstawowa znajomość obowiązującego prawa. W drugim przypadku, a więc skorzystania z pomocy firmy odszkodowawczej, trzeba liczyć się przede wszystkim z opłatą prowizyjną. Tak na prawdę jest to jedyna wada tego rozwiązania. Kancelaria pobiera określoną prowizję od wygranej sprawy, ale z drugiej strony poszkodowany nie musi tracić czasu na załatwienie wszelkich formalności. Trzecim rozwiązaniem jest pomoc Rzecznika Finansowego. Jest to wsparcie bezpłatne, jednak z uwagi na mnogość napływających spraw do RF, trzeba zwyczajnie uzbroić się w cierpliwość. Poza tym Rzecznik Finansowy może zbadać sprawę i napisać stosowną opinię. Niestety, nie będzie nas reprezentował ani wspierał w postępowaniu sądowym. O tym, które rozwiązanie jest najlepsze, musi już zdecydować sam poszkodowany.